Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, zaregistrovaným uživatelem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Prosím seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR.

Kdo je správce

Správcem vašich osobních údajů je fyzická osoba Nikola Kopecká, Sokolovská 522/23, 500 02 Hradec Králové IČ: 08333319.

Všechny žádosti o týkající se poskytování informací či zpracování osobních údajů můžete směřovat na pověřenou osobu, kterou je Nikola Kopecká: info@kurzypidilidi.cz

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • Poskytování služeb, plnění smlouvy
  • Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (zaslání přístupů, založení jedinečného uživatelského účtu), k vaší jednoznačné identifikaci a zároveň z bezpečnostních důvodů, kdy každý zákazník musí mít na stránkách www.online.pidilidikurzy.cz vytvořen individuální účet.
  • Vedení účetnictví
  • Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  • Marketing – zasílání newsletterů
  • Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední aktivace kurzu. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
  • Pokročilý marketing na základě souhlasu
  • Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let, od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. V takovém případě však nebude možné výuková videa přehrát.

Poskytování údajů třetím stranám

Zejména za marketingovými účely poskytujeme vaše osobní data v minimální možné míře třetím stranám. To však neznamená, že bychom vaše data někomu prodávali nebo je zneužívali.

Třetí strany, které zpracovávají vaše osobní údaje, jenž jim poskytujeme, jsou:

– Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

– Mailchimp: http://marketing-point.cz/gdpr/KnowHowKlub-mailchimp-

data-processing.pdf

– Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

– GetSiteControl: https://getsitecontrol.com/blog/getting-ready-gdpr/

– iDoklad: https://www.idoklad.cz/blog/gdpr-v-idokladu-zjistete-jak-

zpracovavame-vase-udaje-jak-je-chranime

– POHODA: https://www.stormware.cz/pohoda/gdpr-v-programu- pohoda/

Dbáme na to, aby všechny služby třetích stran pracujících s vašimi osobními údaji dodržovaly zásady GDPR. Dbáme na to, aby tyto třetí strany byly prověřené a pokud možno globálně používané.

    

Za žádných okolností vaše data neposkytujeme třetím stranám neoprávněně a neprodáváme je dále.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@kurzypidilidi.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. K tomuto úkonu potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 180 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůta stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články, produkty či služby vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.